حالت نمایش

صندلی حمام صورتی مدل 663 جزییات محصول

صندلی حمام صورتی مدل 663 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • به صندلی حمام امکانات بالایی برای راحتی اضافه شده و به آسانی و به سرعت از جلو باز می شود و انتقال کودک به داخل و خارج راحت تر است.
ناموجود

صندلی حمام آبی مدل 660 جزییات محصول

صندلی حمام آبی مدل 660 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • به صندلی حمام امکانات بالایی برای راحتی اضافه شده و به آسانی و به سرعت از جلو باز می شود و انتقال کودک به داخل و خارج راحت تر است.
ناموجود

صندلی حمام سنسوردار مدل 661 جزییات محصول

صندلی حمام سنسوردار مدل 661 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • صندلی حمام با سنسور حرارتی دارای یک صندلی خالی و یک پشتی برای راحتی بیشتر و یک سنسور حرارتی می باشند که اگر آب بیش از حد گرم باشد سنسور حرارت ستاره های دریایی محو خواهد شد.
ناموجود