حالت نمایش

رابط گیت مشکی مدل 193 جزییات محصول

رابط گیت مشکی مدل 193 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • رابط گیت بلند و فوق العاده گسترده مناسب برای راهروهایی با دهانه های بزرگتر است.با گیت کودکان خود را از خطر در اطراف خانه به سهولت محافظت کنید.گیت مناسب برای پله های بالا و پایین، ورودی ها و راهروها می باشد.ابعاد رابط گیت (عرض 97 تا 108 سانتیمتر و ارتفاع 103 سانتیمتر) می باشد.
ناموجود

رابط گیت سفید مدل 193 جزییات محصول

رابط گیت سفید مدل 193 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • رابط گیت بلند و فوق العاده گسترده مناسب برای راهروهایی با دهانه های بزرگتر است.با گیت کودکان خود را از خطر در اطراف خانه به سهولت محافظت کنید.گیت مناسب برای پله های بالا و پایین، ورودی ها و راهروها می باشد.ابعاد رابط گیت (عرض 97 تا 108 سانتیمتر و ارتفاع 103 سانتیمتر) می باشد.
ناموجود

گیت مشکی مدل 191 جزییات محصول

گیت مشکی مدل 191 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • گیت بلند و فوق العاده گسترده مناسب برای راهروهایی با دهانه های بزرگتر است.با گیت کودکان خود را از خطر در اطراف خانه به سهولت محافظت کنید.گیت مناسب برای پله های بالا و پایین، ورودی ها و راهروها می باشد.ابعاد گیت (عرض 97 تا 108 سانتیمتر و ارتفاع 103 سانتیمتر) می باشد.
ناموجود

گیت سفید مدل 191 جزییات محصول

گیت سفید مدل 191 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • گیت بلند و فوق العاده گسترده مناسب برای راهروهایی با دهانه های بزرگتر است.با گیت کودکان خود را از خطر در اطراف خانه به سهولت محافظت کنید.گیت مناسب برای پله های بالا و پایین، ورودی ها و راهروها می باشد.ابعاد گیت (عرض 97 تا 108 سانتیمتر و ارتفاع 103 سانتیمتر) می باشد.
ناموجود

رابط گیت مشکی مدل 171 جزییات محصول

رابط گیت مشکی مدل 171 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • اگر راهرو و یا راه پله منزل شما برای یک گیت ایمنی بیش از حد گسترده است نگران نباشید چون با استفاده از رابط گیت این مشکل قابل حل خواهد بود. اندازه رابط گیت عبارت است از: عرض 18 سانتیمتر و ارتفاع 75 سانتیمتر.رابط گیت در مواقعی که عرض راهرو، راه پله و یا ورودی درب منزل بیشتر از اندازه گیت می باشد مورد استفاده قرار گرفته و این مشکل را برطرف می کند و موجب حفظ ایمنی کودک در خانه می شود.
ناموجود

رابط گیت سفید مدل 171 جزییات محصول

رابط گیت سفید مدل 171 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • اگر راهرو و یا راه پله منزل شما برای یک گیت ایمنی بیش از حد گسترده است نگران نباشید چون با استفاده از رابط گیت این مشکل قابل حل خواهد بود. اندازه رابط گیت عبارت است از: عرض 18 سانتیمتر و ارتفاع 75 سانتیمتر.رابط گیت در مواقعی که عرض راهرو، راه پله و یا ورودی درب منزل بیشتر از اندازه گیت می باشد مورد استفاده قرار گرفته و این مشکل را برطرف می کند و موجب حفظ ایمنی کودک در خانه می شود.
ناموجود

گیت مشکی مدل 170 جزییات محصول

گیت مشکی مدل 170 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • گیت امنیتی یک راه عالی برای اضافه کردن ایمنی و امنیت به قسمتهایی از منزل که کودک در آنها حضور دارد و خطراتی وجود دارد.این گیت در ابعاد (عرض 97 تا 108 سانتیمتر و ارتفاع 75 سانتیمتر) می باشد.گیت از ورود کودک نوپا و کنجکاو به مکانهایی در خانه که برای او خطر آفرین است جلوگیری می کند و ایمنی را در خانه ایجاد می کند.
ناموجود

گیت سفید مدل 170 جزییات محصول

گیت سفید مدل 170 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • گیت امنیتی یک راه عالی برای اضافه کردن ایمنی و امنیت به قسمتهایی از منزل که کودک در آنها حضور دارد و خطراتی وجود دارد.این گیت در ابعاد (عرض 97 تا 108 سانتیمتر و ارتفاع 75 سانتیمتر) می باشد.گیت از ورود کودک نوپا و کنجکاو به مکانهایی در خانه که برای او خطر آفرین است جلوگیری می کند و ایمنی را در خانه ایجاد می کند.
ناموجود