حالت نمایش

ضربه گیر شفاف 8 عددی 163 جزییات محصول

ضربه گیر شفاف 8 عددی 163 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • ضربه گیر شفاف 8 عددی مدل 163 به محافظت از کودکانی که تند می دوند و بسیار شیطان هستند کمک می کند تا از برخورد به میزهای شیشه ای و گوشه های تیز در هر نقطه در سراسر خانه و آسیب رساندن به آنها جلوگیری می کند. بادوام و در عین حال نرم طراحی شده و به راحتی به قسمتهای مختلف مبلمان می توانید نصب کنید.
ناموجود

ضربه گیر شفاف 4 عددی 134 جزییات محصول

ضربه گیر شفاف 4 عددی 134 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • ضربه گیر شفاف 4 عددی به محافظت از کودکانی که تند می دوند و بسیار شیطان هستند کمک می کند تا از برورد به میزهای شیشه ای و گوشه های تیز در هر نقطه در سراسر خانه و آسیب رساندن به آنها جلوگیری می کند. ضربه گیر شفاف بادوام و در عین حال نرم طراحی شده و به راحتی به شیشه متصل می شود. برای قفسه ها و آکواریوم ماهی ها فوق العاده است
    چسبندگی آنها به گونه ای است که راحتی متصل و به راحتی جدا میشود.
ناموجود

ضربه گیر دولوکس 4 عددی مدل 836 جزییات محصول

ضربه گیر دولوکس 4 عددی مدل 836 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • ضربه گیر کمک به محافظت از کودکان در مقابل آسیب های شدید و خطرناک که می تواند از برخورد با گوشه میزهای شیشه ای و قفسه ها و یا دیگر گوشه های تیز هر نقطه در سراسر خانه رخ می دهد. مناسب برای گوشه های تیز نیمکت، میز و یا مبلمان می باشد.
ناموجود

ضربه گیر 4 عددی مدل 810 جزییات محصول

ضربه گیر 4 عددی مدل 810 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • ضربه گیر کمک به محافظت از کودکان در مقابل آسیب های شدید و خطرناک که می تواند از برخورد با گوشه میزهای شیشه ای و قفسه ها و یا دیگر گوشه های تیز هر نقطه در سراسر خانه رخ می دهد. مناسب برای گوشه های تیز نیمکت، میز و یا مبلمان می باشد.
ناموجود

ضربه گیر شفاف 4 عددی مدل 104 جزییات محصول

ضربه گیر شفاف 4 عددی مدل 104 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • ضربه گیر کمک به محافظت از کودکان در مقابل آسیب های شدید و خطرناک که می تواند از برخورد با گوشه میزهای شیشه ای و قفسه ها و یا دیگر گوشه های تیز هر نقطه در سراسر خانه رخ می دهد.
ناموجود