حالت نمایش

صندلی ماشین فلامینگو مدل 3027 جزییات محصول

صندلی ماشین فلامینگو مدل 3027 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • صندلی ماشین فلامینگو Flamingo Fling Car Seat COSATTO از 9 ماهگی تا 11 سالگی قابلیت استفاده را دارد و برای حفظ ایمنی وسیله بسیار مناسبی است و یکی از لوازم ضروری برای حفظ ایمنی و مراقبت از کودک است.وزن قابل تحمل برای این صندلی 9 تا 36 کیلوگرم می باشد.اندازه این محصول 50*50 *64 سانتیمتر و وزن آن 9 کیلوگرم است.
ناموجود

صندلی ماشین صورتی عروسکی مدل 2856 جزییات محصول

صندلی ماشین صورتی عروسکی مدل 2856 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • صندلی ماشینCOSATTO MOOVA DILLY DOLLY از 9 ماهگی تا 11 سالگی قابلیت استفاده را دارد و برای حفظ ایمنی وسیله بسیار مناسبی است و یکی از لوازم ضروری برای حفظ ایمنی و مراقبت از کودک است.وزن قابل تحمل برای این صندلی 9 تا 36 کیلوگرم می باشد.اندازه این محصول 50*50 *64 سانتیمتر و وزن آن 9 کیلوگرم است.
ناموجود

صندلی ماشین مدل 2855 جزییات محصول

صندلی ماشین مدل 2855 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • صندلی ماشین COSATTO MOOVA CUDDLE MONSTER از 9 ماهگی تا 11 سالگی قابلیت استفاده را دارد و برای حفظ ایمنی وسیله بسیار مناسبی است و یکی از لوازم ضروری برای حفظ ایمنی و مراقبت از کودک است.وزن قابل تحمل برای این صندلی 9 تا 36 کیلوگرم می باشد.اندازه این محصول 50*50 *64 سانتیمتر و وزن آن 9 کیلوگرم است.
ناموجود

صندلی ماشین پاپیونی چرم مدل 2766 جزییات محصول

صندلی ماشین پاپیونی چرم مدل 2766 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • صندلی ماشین پاپیونی چرم Cosatto Hug Golightlyاز 9 ماهگی تا 11 سالگی قابلیت استفاده را دارد و برای حفظ ایمنی وسیله بسیار مناسبی است و یکی از لوازم ضروری برای حفظ ایمنی و مراقبت از کودک است.وزن قابل تحمل برای این صندلی 9 تا 36 کیلوگرم می باشد.اندازه این محصول 50*50 *64 سانتیمتر و وزن آن 9 کیلوگرم است.
ناموجود