حالت نمایش

زنجیر آویز کالسکه 47031 جزییات محصول

زنجیر آویز کالسکه 47031 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • زنجیر آویز کالسکه 47031
  بر طبق شعار اسباب بازی های چوی زنجیر آویز کالسکه هر چه کمتر باشه بهتر است .
  نوزادان در ماه اول نیاز به اسباب بازی های پیچیده و استادانه درست شده باشند را ندارد.
  بلکه باید اسباب بازی های کودک سیار و دم دستی باشد، رنگ های به خصوص بسیار رنگارنگ و
  بسیار امن باشد. جالب اینجاست که اسباب بازی باید به راحتی سر و صدا ایجاد کنند.
  بر طبق شعار اسباب بازی های چوی زنجیر آویز کالسکه هر چه کمتر باشه بهتر است .
  نوزادان در ماه اول نیاز به اسباب بازی های پیچیده و استادانه درست شده باشند را ندارد.
  بلکه باید اسباب بازی های کودک سیار و دم دستی باشد، رنگ های به خصوص بسیار رنگارنگ و بسیار امن باشد. جالب اینجاست که اسباب بازی باید به راحتی سر و صدا ایجاد کنند.
ناموجود

کالسکه دو تیکه اسکلت مدل 2734 جزییات محصول

کالسکه دو تیکه اسکلت مدل 2734 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه دو تیکه اسکلت Cosatto YO! Ahoy There از بدو تولد قابل استفاده می باشد.اندازه این محصول زمانیکه به صورت باز است 72 * 44 * 98 سانتیمتر می باشد و در زمان بسته بودن اندازه آن 116 * 30 * 34 سانتیمتر می باشد.وزن کالسکه 8/7کیلوگرم است.
ناموجود

کالسکه تک عصایی بنفش و صورتی قلبی مدل 2884 جزییات محصول

کالسکه تک عصایی بنفش و صورتی قلبی مدل 2884 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه تک عصایی بنفش و صورتی قلبی از بدو تولد قابل استفاده می باشد.اندازه این محصول زمانیکه به صورت باز است 72 * 44 * 98 سانتیمتر می باشد و در زمان بسته بودن اندازه آن 116 * 30 * 34 سانتیمتر می باشد.وزن کالسکه 7کیلوگرم است.
ناموجود

کالسکه دو تیکه گل مدل 2836 جزییات محصول

کالسکه دو تیکه گل مدل 2836 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه دو تیکه گل Cosatto YO! Mono Bloom از بدو تولد قابل استفاده می باشد.اندازه این محصول زمانیکه به صورت باز است 72 * 44 * 98 سانتیمتر می باشد و در زمان بسته بودن اندازه آن 116 * 30 * 34 سانتیمتر می باشد.وزن کالسکه 7.8 کیلوگرم است.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه اشکی مدل 2978 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه اشکی مدل 2978 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه Cosatto Giggle Pitter Patter شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه فلامینگو مدل 2971 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه فلامینگو مدل 2971 9% امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه Cosatto Giggle Flamingo Fling شامل یک کالسکه، کریر، ساک حمل بچه و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه پاپیونی مدل 2956 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه پاپیونی مدل 2956 15% امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه پاپیونی Cosatto Giggle Oh La La شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه توپ توپی قرمز مدل 2909 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه توپ توپی قرمز مدل 2909 9% امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه 4 تیکه توپ توپی قرمز Cosatto Giggle Red Bubble شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه رنگین کمان مدل 2927 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه رنگین کمان مدل 2927 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه COSATTO GIGGLE NEW WAVEشامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه 2015 مدل 3002 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه 2015 مدل 3002 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه2015 Cosatto Giggle Hipstar شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه مدل 3020 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه مدل 3020 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکهCosatto Giggle Firebird شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه برگ زرد مدل 2906 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه برگ زرد مدل 2906 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه COSATTO GIGGLE OAKER شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه کاج مدل 2962 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه کاج مدل 2962 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه کاج COSATTO GIGGLE MOONWOOD شامل یک کالسکه، کریر، صندلی ماشین و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه 2014 مدل 2937 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه 2014 مدل 2937 15% امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه ۴ تیکه 2014COSATTO GIGGLE ALL STAR شامل یک کالسکه، کریر، ساک حمل نوزاد و یک کیف مادر می شود.این ست از بدو تولد فابل استفاده می باشد.
ناموجود

کالسکه تک عصایی پاپیون صورتی مدل 2748 جزییات محصول

کالسکه تک عصایی پاپیون صورتی مدل 2748 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه تک عصایی پاپیون صورتیCOSATTO BOW HOW از بدو تولد فابل استفاده می باشد.اندازه این محصول زمانیکه به صورت باز است 72 * 44 * 98 سانتیمتر می باشد و در زمان بسته بودن اندازه آن 109 * 30 * 35 سانتیمتر می باشد.وزن کالسکه 8 کیلوگرم است.
ناموجود

کالسکه تک عصایی دایناسور مدل 2877 جزییات محصول

کالسکه تک عصایی دایناسور مدل 2877 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه تک عصایی دایناسور COSATTO SUPA C-REXاز بدو تولد فابل استفاده می باشد.اندازه این محصول زمانیکه به صورت باز است 72 * 44 * 98 سانتیمتر می باشد و در زمان بسته بودن اندازه آن 109 * 30 * 35 سانتیمتر می باشد.وزن کالسکه 8 کیلوگرم است.
ناموجود

کالسکه تک عصایی گلدار مدل 2879 جزییات محصول

کالسکه تک عصایی گلدار مدل 2879 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه تک عصایی گلدار COSATTO POPPIDELIC از بدو تولد قابل استفاده می باشد.اندازه این محصول زمانیکه به صورت باز است 72 * 44 * 98 سانتیمتر می باشد و در زمان بسته بودن اندازه آن 109 * 30 * 35 سانتیمتر می باشد.وزن کالسکه 8 کیلوگرم است.
ناموجود

کالسکه دوقلو مدل 2880 جزییات محصول

کالسکه دوقلو مدل 2880 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه دوقلو Pixelate مناسب از بدو تولد می باشد که برای نوزادان دوقلو طراحی شده است.شامل امکانات زیر می باشد:
  دسته حمل با شاسی آلومینیومی سبک
  چتر جمع و جور با قفل خودکار برابر
  مناسب برای یک درگاه استاندارد
  ارتفاع دسته قابل تنظیم به همراه دسته سوم برای سهولت در استفاده
  سایبان محافظ در برابر نور خورشید
  نگهدارنده لیوان که می تواند در هر دو طرف استفاده شود
  بطری حامل عایق
  جیب ابزار چند رسانه ای با بلندگو
  قابلیت جمع شدن با دست و بسیار آسان
  چتر با قفل خودکار برابر و آسان
  پشتیبان قابل تنظیم
  سبد ذخیره سازی بزرگ
  هر صندلی به طور کامل قابل جابجایی است برای تمیز کردن آسان
  چرخ قفل شونده در جلو
ناموجود

کالسکه دوقلو مدل 2608 جزییات محصول

کالسکه دوقلو مدل 2608 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • کالسکه دوقلو Cosatto Little Tweeters از بدو تولد قابل استفاده می باشد و دارای چند حالت قابل تنظیم برای تکیه گاه دوقلوها است.این کالسکه مخصوص دوقلوها طراحی شده است و اندازه این محصول 81 * 74.5* 103سانتیمتر می باشد و زمانی که آن را به حالت جمع درآورید به اندازه 33*50 *106سانتیمتر فضا اشغال می کند.این کالسکه شامل امکانات زیر می باشد:
  دسته حمل با شاسی آلومینیومی سبک
  دارای ساک عایق مخصوص نگهداری بطری
  چتر جمع و جور با قفل خودکار برابر
  مناسب برای یک درگاه استاندارد
  ارتفاع دسته قابل تنظیم به همراه دسته سوم برای سهولت در استفاده
  سایبان محافظ در برابر نور خورشید و باران با سیستم قفل خودکار
  نگهدارنده لیوان که می تواند در هر دو طرف استفاده شود
  جیب ابزار چند رسانه ای با بلندگو
  قابلیت جمع شدن با دست و بسیار آسان
  چتر با قفل خودکار برابر و آسان
  پشتیبان قابل تنظیم
  سبد ذخیره سازی بزرگ
  هر صندلی به طور کامل قابل جابجایی است برای تمیز کردن آسان
  چرخ قفل شونده در جلو
  سیستم ترمز جهت پارک کردن
  پوشش مناسب جهت حفاظت از پاهای کودک
  کیسه مخصوص نگهداری و تعویض پوشک کودک
  دارای کمربند ایمنی جهت محافظت از کودک
ناموجود

ست کالسکه 4 تیکه خردلی چرمی مدل 2857 جزییات محصول

ست کالسکه 4 تیکه خردلی چرمی مدل 2857 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • ست کالسکه 4 تیکه خردلی چرمی Cosatto Ooba Marzipanاز بدو تولد قابل استفاده می باشد.شامل کالسکه، کریر، ساک و جاخواب برای کودک می باشد.ساخته شده از چرم مرغوب می باشد.اندازه این محصول 78*60 *73 سانتیمتر می باشد و زمانی که آن را به حالت جمع درآورید به اندازه 71 * 60 * 101سانتیمتر فضا اشغال می کند.کریر از بدو تولد قابل استفاده می باشد، دسته مناسب برای حمل آسان دارد، دارای کمربند برای حفظ ایمنی همراه با پد مناسب برای حفاظت شانه ها می باشد، سایبان قابل جدا شدن و پوشش قابل جدا شدن و شستشو از امکانات کریر موجود در این ست کالسکه می باشد.
ناموجود

پشه بند کریر و کالسکه مدل 275 جزییات محصول

پشه بند کریر و کالسکه مدل 275 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
 • استفاده از پشه بند کریر و کالسکه یک راه بسیار خوب برای محافظت کودک از گزش تند و زننده و نیش حشرات می باشد.این مجموعه شامل یک تور برای کریر و یک تور برای کالسکه کودک می باشد.
ناموجود