حالت نمایش

صندلی حمام سنسوردار مدل 661 جزییات محصول

صندلی حمام سنسوردار مدل 661 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • صندلی حمام با سنسور حرارتی دارای یک صندلی خالی و یک پشتی برای راحتی بیشتر و یک سنسور حرارتی می باشند که اگر آب بیش از حد گرم باشد سنسور حرارت ستاره های دریایی محو خواهد شد.
ناموجود

صندلی حمام آبی مدل 660 جزییات محصول

صندلی حمام آبی مدل 660 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • به صندلی حمام امکانات بالایی برای راحتی اضافه شده و به آسانی و به سرعت از جلو باز می شود و انتقال کودک به داخل و خارج راحت تر است.
ناموجود

صندلی حمام صورتی مدل 663 جزییات محصول

صندلی حمام صورتی مدل 663 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • به صندلی حمام امکانات بالایی برای راحتی اضافه شده و به آسانی و به سرعت از جلو باز می شود و انتقال کودک به داخل و خارج راحت تر است.
ناموجود