دویدم و دویدم به شست پام رسیدم

94-004

ناموجود

در حال حاظر این کالا موجود نمیباشد. پیشنهاد میکنیم از منوی محصولات مشابه ←
کالای جایگزین انتخاب بفرمایید.

این مجموعه 5 جلدی با شعرهای ناصر کشاورز و محمد کاظم مزینانی می باشدو برای گروه سنی الف و ب مناسب است.
در صورت خرید بصورت سری از 10 تخفیف برخوردار می شوید.

این مجموعه 5 جلدی با شعرهای ناصر کشاورز و محمد کاظم مزینانی می باشدو برای گروه سنی الف و ب مناسب است.
در صورت خرید بصورت سری از 10 تخفیف برخوردار می شوید.

نظرات

مزایا و معایب

مزایا
  • این مجموعه شعر موجب تقویت تخیل کودکان می گردد.