حالت نمایش

کریر تک مدل 2894 جزییات محصول

کریر تک مدل 2894 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • کریر تک Pixelate از بدو تولد قابلیت استفاده را دارد و برای تفریح وسیله بسیار مناسبی است.هم در زمان پیاده روی می توان به وسیله دسته آنرا حمل کرد هم زمانیکه داخل ماشین هستید می توانید کودک را با خیال راحت در کریر قرار دهید.
    اندازه این محصول 82 * 34 سانتیمتر و وزن آن 2.51 کیلوگرم است.
ناموجود

کریر تک اشکی مدل 2979 جزییات محصول

کریر تک اشکی مدل 2979 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • کریر تک اشکی از بدو تولد قابلیت استفاده را دارد و برای تفریح وسیله بسیار مناسبی است.هم در زمان پیاده روی می توان به وسیله دسته آنرا حمل کرد هم زمانیکه داخل ماشین هستید می توانید کودک را با خیال راحت در کریر قرار دهید.
    اندازه این محصول 82 * 34 سانتیمتر و وزن آن 2.51 کیلوگرم است.
ناموجود

کریر تک پاپیونی مدل 2957 جزییات محصول

کریر تک پاپیونی مدل 2957 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • کریر تک پاپیونی از بدو تولد قابلیت استفاده را دارد و برای تفریح وسیله بسیار مناسبی است.هم در زمان پیاده روی می توان به وسیله دسته آنرا حمل کرد هم زمانیکه داخل ماشین هستید می توانید کودک را با خیال راحت در کریر قرار دهید.
    اندازه این محصول 82 * 34 سانتیمتر و وزن آن 2.51 کیلوگرم است.
ناموجود

کریر تک ستاره ای مدل 2938 جزییات محصول

کریر تک ستاره ای مدل 2938 امتیازمحصول ناموجود جزییات محصول
  • کریر تک ستاره ای از بدو تولد قابلیت استفاده را دارد و برای تفریح وسیله بسیار مناسبی است.هم در زمان پیاده روی می توان به وسیله دسته آنرا حمل کرد هم زمانیکه داخل ماشین هستید می توانید کودک را با خیال راحت در کریر قرار دهید.
ناموجود