حالت نمایش

من می دانم بدنم چگونه با میکروب ها می جنگد جزییات محصول

من می دانم بدنم چگونه با میکروب ها می جنگد امتیازمحصول موجود ٤,٠٠٠تومان جزییات محصول افزودن به سبد خرید
  • این مجموعه 3 جلدی مناسب گروه سنی ب و ج می باشد و در بر گیرنده مطالبی علمی در مورد بدن انسان می باشد و به سوالات کودکان در مورد چگونگی رشد و نمو و بدن آنها پاسخ می دهد.
موجود ٤,٠٠٠ تومان افزودن به سبد خرید

من می دانم غذایی که می خورم به کجا می رود جزییات محصول

من می دانم غذایی که می خورم به کجا می رود امتیازمحصول موجود ٤,٠٠٠تومان جزییات محصول افزودن به سبد خرید
  • این مجموعه 3 جلدی مناسب گروه سنی ب و ج می باشد و در بر گیرنده مطالبی علمی در مورد بدن انسان می باشد و به سوالات کودکان در مورد چگونگی رشد و نمو و بدن آنها پاسخ می دهد.
موجود ٤,٠٠٠ تومان افزودن به سبد خرید

من می دانم سلول ها چطور باعث می شوند رشد کنم جزییات محصول

من می دانم سلول ها چطور باعث می شوند رشد کنم امتیازمحصول موجود ٤,٠٠٠تومان جزییات محصول افزودن به سبد خرید
  • این مجموعه 3 جلدی مناسب گروه سنی ب و ج می باشد و در بر گیرنده مطالبی علمی در مورد بدن انسان می باشد و به سوالات کودکان در مورد چگونگی رشد و نمو و بدن آنها پاسخ می دهد.
موجود ٤,٠٠٠ تومان افزودن به سبد خرید