دویدم و دویدم به شست پام رسیدم

94-004

موجود

این مجموعه 5 جلدی با شعرهای ناصر کشاورز و محمد کاظم مزینانی می باشدو برای گروه سنی الف و ب مناسب است.
در صورت خرید بصورت سری از 10 تخفیف برخوردار می شوید.

قیمت نهایی
٤,٥٠٠ تومان

محصولات مشابه

این مجموعه 5 جلدی با شعرهای ناصر کشاورز و محمد کاظم مزینانی می باشدو برای گروه سنی الف و ب مناسب است.
در صورت خرید بصورت سری از 10 تخفیف برخوردار می شوید.

نظرات

محصولات مرتبط

چی چیل بد بد شده
٤,٠٠٠ تومان
لورا کیک می پزد
٣,٥٠٠ تومان

مزایا و معایب

مزایا
  • این مجموعه شعر موجب تقویت تخیل کودکان می گردد.