حرف های چرخ خیاطی

94-005

موجود

این مجموعه 5 جلدی با شعرهای ناصر کشاورز و محمد کاظم مزینانی می باشدو برای گروه سنی الف و ب مناسب است.

قیمت نهایی
٢,٥٠٠ تومان

این کتاب با شعرهای  محمد کاظم مزینانی می باشد.
 

نظرات

محصولات مرتبط

چی چیل بد بد شده
٤,٠٠٠ تومان

مزایا و معایب

مزایا
  • این مجموعه شعر موجب تقویت تخیل کودکان می گردد.