لورا کیک می پزد

008

موجود

مجموعه 9 جلدی خانواده پا گنده ها درباره یک خانواده 6 نفری فیل ها است که در آن ماجراهای جالبی برای اعضای خانواده پیش می آید و در هر کتاب یک رفتار اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده این کتاب جیل مورفی و مترجم آن مصطفی رحماندوست می باشد.
این مجموعه مناسب گروه سنی الف می باشد.
در صورت خرید سری کامل این مجموعه به شما 10% تخفیف تعلق می گیرد و هر کتاب را به قیمت 3150 تومان خریداری می فرمایید.

قیمت نهایی
٣,٥٠٠ تومان

مجموعه 9 جلدی خانواده پا گنده ها درباره یک خانواده 6 نفری فیل ها است که در آن ماجراهای جالبی برای اعضای خانواده پیش می آید و در هر کتاب یک رفتار اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده این کتاب جیل مورفی و مترجم آن مصطفی رحماندوست می باشد.
این مجموعه مناسب گروه سنی الف می باشد.
لورا باید در مدرسه یک کیک اسفنجی درست کند.ژ و ...

نظرات

محصولات مرتبط

چی چیل بد بد شده
٤,٠٠٠ تومان

مزایا و معایب

مزایا
  • در این مجموعه کتاب رفتارهای موجود در یک خانواده برای کودکان بازگو می شود و کودک با خواندن یک ماجرای جالب بطور غیر مستقیم نکاتی را می آموزد.